TV-signal problemer!

TV-signal problemer rammer både analogt og digitalt tv.

Tv  signal 1

Dårligt tv-signal er ikke blevet et mindre problem, selv om mange i dag modtager digitale tv-signaler. Med digitale tv-signaler så er eventuelle forstyrrelser faktisk mere irriterende, end det kendes med analog tv. For hvor man med analoge tv-signaler stadig ofte kunne se billeder med støj, så er digital tv signaler mere enten eller. Med digitale tv-signaler er der ved dårlig signal kvalitet en tendens til at billedet fryser i små firkanter, hakker både i lyd og billede eller helt går i sort.

TV-signal forstyrrelser

Tv  signal 2

Frigivelsen af det såkaldte 7 & 800 MHz frekvensbånd til mobil bredbåndsdækning.
Frekvenserne i dette område benyttes også til tv-signaler i kabel-tv net, og det kan således give problemer for mange kabel-tv husstande med dårligt afskærmede antennekabler og stik.
I forhold til dig der modtager tv via egen antenne, så er problematikken den, at signalerne fra antennemasterne fra 4 & 5G-antenner rundt om i landet, og fra de mange 4 & 5G-modem hos forbrugerne, kan blive langt kraftigere end TV-masternes signaler, og du kan derfor risikere en forstyrrende indstråling på tv-sendenettet. Signalerne herfra bliver jo stadig modtaget af tv-antennen og forstærket af forstærkeren.

Hvor stærke tv-forstyrrelserne bliver afhænger af flere forskellige faktorer lige fra de kabler, man bruger, til hvordan man bruger sin telefon, og hvor tæt man er på naboen.

Afgørende er, at nogen bruger det mobile netværk tæt på kablerne, og at kablerne ikke er tilstrækkeligt afskærmet mod telefonens frekvensforstyrrelser.

"Kablerne er allevegne og kommer f.eks. fra gadeskabe, ind i opgangen og til hjemmet. De er ikke afgrænset til det rum, hvor fjernsynet står, og på den måde er det utroligt svært at sige, hvor man ikke skal bruge sin telefon for at undgå forstyrrelser," siger Reza Tadayoni, lektor på Institut for Elektroniske Systemer ved Aalborg Universitet.

  • Netværksteknologi er 4G, når hastigheden er ca. 100 Mbits/s, og 5G når hastigheden er ca. 1 Gbits/s, for mobile enheder.

Fejlsøgning af dårligt tv-signal – Tjek din antenneinstallation

Lad os gennemgå din tv-installation for at finde eventuelle problemer både i forhold til i dag og i fremtiden. Det gør vi ved at starte der,
hvor tv-signalet går ind i dit tv.

Godt antennekabel

Tv  signal 3

Dit TV-signal leveres typisk det sidste stykke med et antenne tilslutningskabel. Her bør du tjekke, at det kabel du anvender er et YouSee Ready eller Stofa Approved kabel. Disse er testet til at levere den fornødne afskærmning i forhold til udefra kommende signaler, og disse kabler er ikke nødvendigvis dyrere end andre kabler, så der er ingen grund til ikke at sørge for at denne del af din installation virker optimalt. Et sådant kabel kan anbefales også til dig med almindelig tv-antenne.

Tv  signal 4

Flere producenter sparer på afskærmningen i deres kabler, måske fordi det jo ikke er synligt for forbrugeren i en købs situation. I stedet for bruges krudtet på forgyldte guldstik som ingen reel betydning har i forhold til afskærmningen og kablets kvalitet.
Har du selv lavet et passende antennekabel fra antennedåsen til dit tv, så er det også vigtigt, at dette kabel er godt afskærmet. Igen kan du her købe YouSee Ready eller Stofa Approved kabel i metermål, der er testet til at levere en godkendt afskærmning, men du skal dog også huske de rigtige antennestik, hvis du selv laver dit eget antennekabel.

Tv  signal 5

Læs også artiklen: HF tætte stik!

Køber du et YouSee Ready antennekabel, men påmonterer antennestik med plastkappe, så har du kun gjort dit arbejde halvt og risikerer ligesom med dit gamle kabel forstyrrelser. Hele signalvejen skal beskyttes, og dermed skal de antennestik du påmonterer også være HF-Tætte. Det kan anbefales at benytte YouSee Ready stik, som det ovenfor viste fra Comega eller et HF-Tæt stik fra producenten Televes.

Husk at tjekke alle kabler og stik i din installation derhjemme, det gælder også eventuelle antennekabler der går igennem f.eks. en harddiskoptager eller tv-boks.

Antennekabel samlinger eller splitter

Har du samlet antennekabler eller delt signalet op med en splitter?

Tv  signal 6

Det mest optimale er naturligvis at undgå samlinger, men er det nødvendigt, så er den korrekte måde at gøre det på med de såkaldte f-stik og et f-stik samleled som vist på billedet her ovenfor.

Tv  signal 7

Har du behov for at splitte dit antennesignal til flere tv-apparater, så bør du anvende en god splitter eller en forstærker til formålet.
Bemærk at simple discount antenneforstærkere fra byggemarkeder og lignende ofte blot kan gøre signalet ringere og derfor er en dårlig investering. I stedet bør du ofre penge på en egentlig kabel-tv signal forstærker, såfremt du modtager kabel-tv eller en god antenne-tv forstærkerenhed, såfremt du modtager tv via en almindelig tv-antenne.
Igen er afskærmning et must på forstærkere, og tilslutningen af antennekabler til forstærkeren skal igen tilsluttes hf-tæt enten via f-stik, eller inde i selve forstærkerenheden bag hf-tætte metaldæksler.
Har du flere antenner på din tv-antennemast, der er forbundet med samlere, filtre eller lignende, så er det også her vigtigt at sikre, at disse er af en god kvalitet med den fornødne afskærmning.

HF-Tæt Antennestikdåse

Tv  signal 8

Dit kabel-tv signal bliver leveret frem til en antennestikdåse med udtag til tv, radio og eventuelt Internet. Er stikdåsen af en noget ældre type i et ældre byggeri, så kan denne være uden optimal afskærmning og relevant at udskifte til en moderne type. Typisk må du dog ikke selv skifte stikdåsen selv hos de fleste kabel-tv udbyder. Det skal en tekniker gøre for dig.

Copyright © 2012 DIGITALT.TV ved BF Media,

Stadig dårligt tv-signal?

Har du fortsat dårligt tv-signal efter at have tjekke og udskiftet
som anbefalet i denne artikel, kan det anbefales at bestille et servicetjek fra OB RADIO-TV

En simpel forklaring på dårligt signal.

Hvad er indstråling?

Forestil dig at du sidder og hører musik i din stue. Alle nuancer af musikken høres klart og tydeligt.
Nu tænder naboen i nabolejligheden for sit stereoanlæg og skruer op. Du kan ikke længere

opfange alle nuancerne i den musik du selv sidder og lytter til, fordi lydisoleringen ikke er særlig god mellem jeres
lejligheder.
Naboen skruer nu meget højt op for sit anlæg, og du kan knap nok høre din egen musik.
Sådan fungerer indstråling, kort fortalt. Hvis ikke "lydisoleringen", dvs. "afskærmningen" er god nok, kan det
signal du modtager gennem dit antennekabel blive "overdøvet" af signaler fra naboen, men også fra andre
trådløse kilder, som f.eks. de master der bruges til tråd løst højhastighedsinternet via 4 & 5G. Der er mange
trådløse signaler omkring os - de bruges til trådløst internet, telefon, flytrafik, politiets radioer og meget
andet.

Det er vigtigt at bemærke, at der af og til kommer nye støjkilder til - for eksempel som resultat af den
lovgivning der skal udbrede 4 & 5G mobildata.
Hvis ikke dine kabler er godt skærmet af, vil du opleve indstråling.

Indstråling kan opleves som, tendens til at billedet fryser i små firkanter,
hakker både i lyd og billede eller helt går i sort!

Kilde. Stofa.

Har du ikke selv forstand på antennekabler, forstærkere og samlinger, kan du kontakte: OB RADIO-TV på 40167060