Så er det nye mobilnet, 4G frigivet.

Husk at tjekke dine antenne-installationer

Den 1. januar 2013 blænder teleselskaberne op for et nyt
mobil-net, som under uheldige omstændigheder kan forstyrre modtagelsen af tv
mange steder i landet. Det gælder både kabel-tv og dig med egen tv-antenne.

”Der vil utvivlsomt være husstande, der vil opleve
forstyrrelser, fordi installationen i boligen ikke er god nok. Derfor opfordrer
vi til, at man tjekker, om antenne-kabler og stik er i god stand, siger
underdirektør Mads Arnbjørn Rasmussen, der er leder af driftsafdelingen i
YouSee.

Det ny mobilnet benytter de samme radiofrekvenser, som
landet største tv-distributør YouSee bruger til tv-kanaler som bl.a. Eurosport,
Disney og TV3 Puls. Hos Boxer TV er det kanal placeret omkring kanal 59 og 60
på frekvensbåndet der er mest sårbare. Dermed er der risiko for, at
mobil-signalerne kan forstyrre de pågældende tv-kanaler, hvis husstandens
antenne-installation ikke er korrekt udført, eller der er brugt kabler af
dårlig kvalitet.

Mads Arnbjørn Rasmussen vil ikke sætte tal på, hvor
mange der blive berørt.

”Der har været budt på op til 25 pct. af alle
husstande, men det er et gæt. Jeg forventer ikke, at det bliver noget særligt
udbredt fænomen, men det reelle omfang får vi først en fornemmelse af, når der
kommer strøm på de nye sendere,” siger Mads Arnbjørn Rasmussen.

Han siger, at eventuelle signalforstyrrelser vil vise
sig som ’sne’ eller striber på traditionelle billedrørs-tv. På moderne digitale
fladskærme viser det sig som pixeleringer, frysninger af billedet eller kortvarig
sort skærm.

”I langt de fleste tilfælde vil årsagen være, at der
er opsat ekstra antennestik og trukket nye kabler i boligen, uden man har været
opmærksom på at skærme signalet ordentligt. Det er gået godt, så længe der ikke
har været forstyrrende signaler i nærheden af husstanden, men nu kan vi
pludselig have balladen,” siger Mads Arnbjørn Rasmussen.

YouSee opfordrer generelt kunderne til at anvende
velafskærmet materiel som f.eks. såkaldt dobbeltskærmede antennekabler, der er
godkendt af kabel-udbyderne. Kablerne forhandles af byggemarkeder og radio- og
tv-forhandlere.

Radiostøj fra luftbårne signaler i kabel-tv er ikke et
nyt fænomen. Da det analoge sendenet lukkede i 2009, skabte de nye digitale
sendere problemer for kabel-kunder flere steder i landet. Radiosendere på
by-busser har i hovedstadsområdet voldt problemer for kunder i bl.a. København,
og i sommer var ændringer i DAB-sendernes frekvenser årsag til forstyrrelse hos
flere husstande i Jylland.

Mere om støj fra mobilnettet

· Den 1. januar åbner teleselskaberne for det nye
såkaldte LTE-800 eller 4G-net, der sender på frekvenser fra 791 til 862 MHz.
Ca. ti pct. af alle kabel-tv-kanalerne er placeret i dette frekvensområde.
Tidligere blev det anvendt til det luftbårne, analoge sendenet, men Danmark har
i lighed med andre europæiske lande besluttet at anvende området til
mobil-telefoni/data.

Det dog ikke ret mange steder, hvor de nye 800 MHz
frekvenser tages i brug lige fra 1. januar. Derfor kan du ikke vide dig sikker,
selv om du ikke oplever problemer i løbet af januar 2013. Først om et par år
ventes frekvenserne taget i brug mange steder i Danmark.

· Risikoen for forstyrrelse er større, jo tættere man
befinder sig på ’støjkilden’. Men da både sendemaster og mobiltelefoner kan forstyrre
tv-signalerne, er man ikke beskyttet, blot fordi boligen ligger langt fra en
mobilmast. ’Støjen’ kan komme fra hjemmets egen eller naboens mobiltelefon.

· YouSee forventer, at eventuelle forstyrrelser i
begyndelsen primært vil komme fra mobilmaster, da der endnu kun er solgt meget
få mobiltelefoner, som kan bruge det nye net. I takt med at markedet vokser,
risikere man, at fænomenet bliver mere udbredt, ligesom det kan vokse i takt
med, at teleselskaberne bygger flere master.Skrevet
af Bo Fredborg | fredag 28. dec, 2012. Digital tv.